Rimokatolička crkva

Župni uredi Žepačkog dekanata:

Bistrica: Župa je nastala1996. godine odvajanjem od župe Žepče. Posvećena je Uzvišenju Sv. Križa.

Crkvica kraj Zenice: Župa je nastala 1876. godine odvajanjem od župe Zenica. Posvećena je Bezgrešnom začeću Blažene Djevice Marije.

Čajdraš kraj Zenice: Župa je nastala 1977. godine odvajanjem od župe Zenica. Posvećena je Srcu Isusovu.

Globarica: Župa je nastala 1984. godine odvajanjem od župa Radunice i Maglaj. Posvećena je Mariji Pomoćnici Kršćana.

Klopče kraj Zenice: Župa je nastala 1975.godine odvajanjem od župe Crkvica kraj Zenice. Posvećena je Uzvišenju Sv. Križa.

Lug-Brankovići: Župa je nastala 1890. godine odvajanjem dijelova od župa Radunice, Osova, Novi Šeher i Zavidovići. Posvećena je Sv. Ivanu Krstitelju. www.zupa-lug-brankovici.com

Lovnica: Župa je nastala 1989. godine odvajanjem od župe Zavidovići. Posvećena je Sv. Petru i Pavlu

Maglaj: Župa Maglaj se prvi put u dosad otkrivenim dokumentima spominje 1623. godine. Godine 1673. brojala je 4678 katolika. Propala je za vrijeme provale Eugena Savojskog 1697. godine kada je katolički narod u strahu od osvete turske vlasti za pretrpljene poraze iselio iz maglajsko-žepačkog kraja u Slavoniju. Sjedište župe prenosi se u Žepče odnosno Osovu. Župa je obnovljena 1970. godine. Tada je zaštitnik bio sv. Anto Padovanski, a 1979. godine otvoreno je Svetište Sv. Bogdana Leopolda Mandića.

Novi Šeher: Župa je pod nazivom Ponijevo utemeljena 1854. godine odvajanjem od župe Osova. Sjedište župe iz Ponijeva preseljeno je u Novi Šeher 1896. godine i od tada župa se spominje pod tim imenom. Posvećena je Sv. Iliji Proroku.

Osova: Pod nazivom Osova postoji od 1830. godine. Posvećena je Uznesenju Blažene Djevice Marije. U davna vremena cijelo žepačko područje, pa i područje Osove, bilo je u sastavu Maglaj, a kada je ova propala 1697. godine sjedište župe seli se u Žepče odnosno Osovu. Godine 1855. župa Osova, koja je pokrivala cijelo žepačko područje, imala je 390 domaćinstava s 2897 katolika.

Radunice: Župa je utemeljena 1870. godine odvajanjem od župe Osova. Posvećena je sv. Ani.

Zavidovići: Župa je utemeljena 17.srpnja 1902. godine odvajanjem od župe Osova. Posvećena je sv. Josipu.

Zenica, župa sv. Ilije: Župa je nastala odvajanjem od gučogorske župe 1836. kao mjesna kapelanija, a župom je proglašena 1858. godine. Prvotno sjedište župe bilo je u Crkvicama. Posvećena je sv. Iliji proroku.

Zenica, župa sv. Josipa: Župa Gornja Zenica je utemeljena 10.11.1935. godine odvajanjem od župe Zenica. Posvećena je sv. Josipu.

Žepče: Župa je vjerojatno postojala prije 1742. godine sa sjedištem u Žepču odnosno Osovi. Prema zapisu biskupa fra Pave Dragičevića iz 1742. godine župa Žepče imala je 74 katoličke obitelji sa 626 katolika. Službeno je utmeljena 1879. godine odvajanjem od župe Osova. Župa je bila posvećena Našašću Sv. Križa, a od 1961. godine sv. Anti Padovanskom.


  • Posljednje