Stručna služba OV i Općinskog načelnika

Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

Ivanka Borovac, dipl. prav.

Tajnik Općinskog vijeća, rukovoditelj Službe

Tel: 032 888 631

Stručna služba Općinskog vijeća i općinskog načelnika vrši:

- Izradu nacrta odluka, drugih propisa i općih akata, čija izrada nije u nadležnosti općinskih službi,

- razmatranje prijedloga akata upućenih Vijeću i davanje mišljenja na ta akta u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom i zakonom,

- praćenje izvršavanja općih propisa i drugih pojedinačnih akata iz nadležnosti Vijeća,

- pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica Vijeća i njegovih radni tijela,

- pripremanje programa rada Vijeća i njegovih tijela,

- uređivanje i izdavanje službenog glasnika,

- vođenje evidencije i čuvanje originalnih propisa i drugih akata Vijeća i Načelnika

- obavljanje protokolarnih poslova za potrebe Vijeća i Načelnika,

- organiziranje komunikacija sa medijima u cilju adekvatnog plasiranja informativnih sadržaja o radu Općinskog organa uprave i Vijeća,

- druge, ne navedene, administrativno-tehničke i pomoćne poslove za potrebe Općinskog vijeća i Načelnika,

Služba obavlja i druge poslove za Vijeće koji nisu u nadležnosti drugih službi i poslove po nalogu Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.