Povijest

O ŽEPČU

Jedan je povjesničar rekao ''da je za svakoga čovjeka sramota ako ne pozna kraj u kojem živi, ako ne zna kako je u njega došao i od kojih je pređa potekao''.

Odmah ćemo napomenuti da je prvi pisani spomen Žepča od 14.10.1458. godine kada je bosanski kralj Stjepan Tomaš ''na Žepču'' izdao povelju visokom činovniku Stjepanu Ratkoviću.

Dakle, prvi pisani trag o postojanju Žepča stariji je, za nas nego otkriće Amerike (Columbo, 1492) a to opet znači da je Žepče postojalo prije dolaska Turaka (1463.) na prostore Bosne i Hercegovine.

UKRATKO

Žepče je mjesto u srednjoj Bosni, na sredini puta između Zenice i Doboja.

Smješteno je oko središnjeg toka rijeke Bosne i preko njega vode glavni željeznički i cestovni pravci od Panonske nizine prema Jadranskome moru, a središte mu je grad Žepče okruženo plodnim poljima, blagim padinama i brdima obraslim bjelogoričnom i crnogoričnom šumom.

Kroz mjesto u dužini od 30 km prolazi magistralni put Sarajevo-Zenica-Doboj-Bosanski Brod-Slavonski Brod te željeznička pruga u dužini od 25 km koja povezuje Europu i Jadran.

Područje Žepča proteže se na oko 300 četvornih kilometara površine od čega je 100 km˛ plodnog zemljišta u dolini rijeke Bosne, 100 km su livade, voćnjaci i pašnjaci dok je ostatak prekriven šumom i to uglavnom hrasta, graba, jele, smrče i bukve.

Srednja godišnja temperatura je+9,9 0C. Grad Žepče nalazi se između 18* 2¨ geografske dužine i 44* 25¨geografske širine te na 219 m nadmorske visine.

Danas, u novoformiranoj općini Žepče sa izmijenjenim granicama živi 30.980 stanovnika (55% Hrvata, 35% Bošnjaka, 10 % Srba.

Granične općine su: Zavidovići, Maglaj, Zenica, Teslić.

POVIJESNE ODREDNICE

Prvo spominjanje Žepča veže se za 1458. godinu. Sačuvana je povelja bosanskog kralja Stjepana Tomaša od 14. listopada 1458. koju je, boraveći u Žepču, izdao žepačkome logotetu Stjepanu Ratkoviću.

Žepče je oduvijek bilo poznato po dobrim trgovcima i trgovačkim poslovima. Postoje pisani dokumenti koji dokazuju da grad Žepče potkraj 12.stoljeća održava trgovačke veze s Dubrovačkom Republikom.

Ime grada je izvedenica iz latinskog Emtio (kupovanje, kupnja)-xemtio-xepcio-xepce-Žepče. Povijest Žepča bogata je mnogim nalazištima i tragovima ljudskih naselja iz neolita, brončanog i rimskog doba i to na lokalitetima Novi Šeher, Ponijevo, Brezovo polje, Ozimica i dr.

U okolici Žepča pronađene su naslage magnezita i male naslage ugljena. Općina Žepče poznata je i po velikom broju mineralnih vrela, kao što su Kiseljak, udaljen tri kilometra od Žepča, na cesti prema Zavidovićima, te kiseljaci u Orahovici, Matini, Ljeskovici, Brezovom Polju.

Manje je poznato da je u općini Žepče, u naselju Ponijevo, oko 1865.godine, izdavan satirično-polemični list. Uređivao ga je tamnošnji kapelan fra Franjo Momčinović. Godine 1880. u Žepču je osnovana Građanska čitaonica, a 4 listopada iste godine Državna pučka škola.

Na području općine Žepče kroz stoljeća preplitale su se različite kulture. Prvu katoličku crkvu u Žepču izgradio je u blizini žepačke kule bosanski kralj Stjepan Tomaš 1446.godine, a bila je posvećena sv.Tomi.

Kao najstarija osnovana katolička župa spominje se Osova za koju se veže i svetište Velike Gospe.

Godine 1568. pretpostavlja se da je u Žepču izgrađena glavna džamija Ferhadija, a izgradio ju je Ferhadbeg, koga su u Žepču zvali Ferhad paša.

Pravoslavna crkva u Žepču izgrađena je 1894 godine i posvećena je Rođenju Presvjete Bogorodice. Grad Žepče je smješten u srednjoj Bosni, na putnoj komunikaciji M-17 (na sredini puta između Zenice i Doboja).

ZEMLJOPISNE ODREDNICE

Grad Žepče je smješten u srednjoj Bosni, na putnoj komunikaciji M-17 (na sredini puta između Zenice i Doboja).

Kroz mjesto prolazi magistralni put Sarajevo-Zenica-Doboj-Bosanski Brod-Slavonski Brod, te željeznička pruga Ploče-Sarajevo-Zenica-Doboj-Modriča-Bosanski Šamac.

Grad Žepče nalazi se između 18° 2’ geografske dužine i 44° 25’ geografske širine, te na 219 m nadmorske visine.

Općina Žepče broji 30.000 stanovnika i ima 600 gospodarskih subjekata. Kroz grad protječe rijeka Bosna. Grad Žepče se nalazi u dolini, a okružen je planinama koje su pogodne za planinarenje i lovni turizam. Na sjevernoj strani doline nalazi se plodno žepačko polje.

U neposrednoj blizini grada i u samom gradu nalazi se 14 izvora mineralne vode. Jedan od najbogatijih izvora vode nalazi se u naselju Bistrica, 3 kilometra udaljen od Žepča, prema Zavidovićima.

KLIMA

Žepče ima umjereno-kontinentalnu klimu sa prilično oštrim zimama i toplim ljetima. Na klimu znatno utječe geografski položaj, reljef (u ovom slučaju kotlinski) kompleksi zelenih površina,i rijeka Bosna. Područje je potpuno otvoreno prema sjeveru europskog kopna, pa je tijekom zime izloženo utjecaju hladnih zračnih masa sa sjeveroistoka.

Zimi na ovo područje ima veliki utjecaj i sibirska anticiklona koja nam donosi izrazito niske temperature, čak i ispod -25°C, dok visoki planinski lanac Dinarida,na jugu,spriječava značajniji utjecaj Mediterana na klimu ovog područja.

U zimskim mjesecima česta je pojava i temperaturnog obrata(temperatura s porastom visine raste), a uz tu pojavu javlja se i magla i niska naoblaka koja zna potrajati i po nekoliko dana, donoseći vrlo hladno vrijeme uz ujednačene temperature zraka, bez velike dnevne amplitude.

Srednja godišnja temperatura zraka iznosi 10,7°C. Siječanj je najhladniji mjesec sa srednjom mjesečnom temperaturom zraka od -0.4°C, dok je kolovoz najtopliji sa srednjem mjesečnom temperaturom zraka od 20.5°C.

Izraženo je godišnje kolebanje temperature zraka, kao i visoka amplituda apsolutnih ekstremnih temperatura, koja odražava visok stupanj kontinentalnosti klime.

Najniža temperatura izmjerena je 13.siječnja 2003,a iznosila je -27.5°C, dok je najviša temperatura zabilježena 14. kolovoza isto tako 2003, a iznosila je 39,5°C.


  • Posljednje