Poljoprivreda

Općina Žepče prema katastarskim podacima zauzima površinu od cca 280 km2. U periodu prije 1992.godine (prijeratni period) općina Žepče nije imala velike tradicije u bavljenju poljoprivredom.

Organizirana poljoprivredna proizvodnje se odvijala samo preko poduzeća "Nova trgovina" i uglavnom se bazirala na ratarsku proizvodnju.

Na ostalim dijelovima općine ljudi su se uglavnom bavili sjetvom za svoje potrebe te potrebe ishrane stočnog fonda. Najveći broj stanovnika je bio zaposlen u bližim ili daljim gradovima općine.

Danas su na općini zastupljene sve grane poljoprivredne proizvodnje- stočarska, voćarska, ratarska i sve više plasteničarska proizvodnja kao dio povrtlarske proizvodnje.

Stočni fond općine se u posljednje vrijeme povećao, prvenstveno zahvaljujući registriranim poduzećima za bavljenje ovom vrste proizvodnje (uzgoj svinja- Farma "Barbarić", tov junadi- farma "Sarajlić", , fuzgoj muznih krava -farma "Pranjaš", "Koka- farm" Vl. Bijedić Ismet,).

Evidentan je i dosta veliki broj samostalnih poljoprivrednih proizvođača koji proširuju svoj stočni fond za potrebe tržišta a ne samo po tradiciji, za svoje vlastite. Okup mlijeka sa općine Žepče vrše mljekare "Saraj milk" Maglaj te Zenička mljekara.

O zdravstvenom stanju stočnog fonda brine se JP "Veterinarska stanica" Žepče te dvije privatne veterinske stanice. Voćarstvoće svojim intenzitetom razvoja veoma brzo zauzeti važno mjesto u razvoju poljoprivrede općine Žepče. Na općini Žepče trenutno su najrazvijenije dvije voćarske kulture- jabuka i malina.

Podizanje voćnjaka po suvremenim metodama (veliki broj sadnica po jedinici površine) je u posljednje četiri godine doživjelo ekspanziju i trenutno na općini imamo oko 15 ha intenzivnih voćnjaka na svi dijelovima općine (Preko, Golubinja, Brezovo Polje, Lupoglav, Ozimica, Globarica, Brankovići...). Radi se uglavnom o zasadima jabuke zbog činjenice da jabuka najlakše može pronaći svoje tržište bez velikih rizika.

Maline su postale prepoznatljivi znak Željeznog polja. Samo u tom selu pod malinama se nalazi površine od 30 ha zasađena po suvremenim metodama sa ugrađenim sistemima za navodnjavanje. Radi se o organiziranoj proizvodnji a sav otkup vrši poduzeće "Klas" Sarajevo.

Zbog veoma loših vremenskih uvjeta, klimatskih prilika za koje više ne postoje parametri, proizvodnja povrća na otvorenom je postala veoma rizična (previše kiša, previsoke temperature, grad, ...) te sve veći broj ljudi pokazuje interes za proizvodnjom u zaštićenom prostoru.

Danas je na općini evidentiran veći broj plasteničara sa površinom pod plastenicima preko 300 m2 a značajan je broj i onih koji posjeduju plastenike od 100 m2. Radi se o kvalitetnim plastenicima sa pocinčanim konstrukcijama prekrivenim UV stabilnom folijom sa bočnim i čeonim otvorima za ventilaciju. Plastenička proizvodnja U plastenicima se uglavnom proizvodi povrće (paprika, paradaiz, salata, luk) a nekoliko njih i cvijeće.

Na općini Žepče je Z.Z. Agrofarm pokrenula uzgoj puževa i postavila oglednu farmu koja je postala veoma zanimljiva zbog sigurnog otkupa za mnoge poljoprivredne proizvođače. Jedna takva farma je locirana i u Novom Šeheru. Cjelokupni razvoj općine Žepče prati postojanje 7 poljoprivrednih apoteka (Novi Šeher, Brankovići, Radovlje, Zenički put, Žepče) koje pokušavaju da zadovolje potraživanja poljoprivrednih proizvođača.

Na općini su se organizirale mnoge edukacije iz oblasti poljoprivredne proizvodnje od strane razno raznih humanitarnih organizacija, kantonalnih stručnih službi, Općine Žepče a sve u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje svakog poljoprivrednika. Poljoprivredna kao grana razvoja općine Žepče jača zahvaljujući i prvenstveno postojanju poljoprivrednih organizacija- udruženja i zadruga bez kojih je danas veoma teško postići značajan uspjeh.

Trenutno na općini Žepče djeluje nekoliko udruga koje su u svom radu postigle vidljive rezultate, izdvajamo nekoliko:

1.Poljoprivredna zadruga "AGROFARM"- novoformirana zadruga koja trenutno realizira program uzgoja puževa, program plasteničke proizvodnje, proizvodnje jagodičastog voća.

2.Poljoprivredna zadruga "Poljar" koja je pored drugih aktivnosti realizirala program organizirane proizvodnje malina na površini od 30 ha,

3.Poljoprivredno udruženje "Voćar" koje je realiziralo program voćarske proizvodnje i program plasteničke proizvodnje.

4.Poljoprivredno Udruženje "Zlatna dolina" koje je reliziralo program steonih junica sa organizacijom otkupa mlijeka.

Jedan od zajedničkih ciljeva svih nevedenih organizacija je lociranje hladnjače u Žepču koja bi uveliko doprinijela još većem razvoju ove grane gospodarstva.

Agroinkubator Na općini je uspostavljen Agroinkubator- prvi inkubator takve vrste u BiH. Agroinkubator Žepče je infrastrukturna podrška razvoju agrobiznisa na područiju općina Žepče, Zavidović i Maglaj.

Sukladno područiju na kojem djeluje prilagođene su i usluge koje se mogu koristiti u sklopu AGROinkubatora Žepče. Usluge koje se nude akterima u agro biznisusu od osnovnih (nabavka sjemensko sadnog materijala za korisnike i članove) preko organiziranja edukacija i seminara po ciklusima proizvodnje, organizranje proizvodnje za ciljano tržište i poznatog kupca, usluge pedološke laboratorije, usluge prerade i dorade poljoprivrednih proizvoda, skladištenje voća i povrća od proizvođača do tržišta, uvezivanje proizvođača sa potencijalnim kupcima, izrada projekata i druge.

Osnivanjem AGROinkubatora Žepče stvorili su se osnovni preduvjeti za daljnji rad i napredovanje managementa ka daljnjem cilju, a to je ruralni razvoj gore navedenog područija, čiji 80% teritorije jeste ruralno područije. Agroinkubator se nalazi u ulici Stjepana Radića bb u objektu bivšeg skladišnog prostora Nove trgovine- neposredno do objekta Poslovnog inkubatora Žepče.

Objekat ima dobru povezanost s lokalnim, regionalinim i magistralnim putovima. Od centra grada Žepča udaljen je nešto manje od 1000 m, a u neposrednoj je blizini regijonalnog puta Žepče-Zavidovići-Tuzla; kao i neposrednoj blizini magistralnog puta M17.

Pored dobre uvezanosti prometnim pravcima, uz objekat je osiguran veliki prilaz i parking prostor kako za mala vozila tako i za velike kamione s prikolicom. Površina cjelokupnog objekta iznosi 630 m2, te je cjelokupna površina nanovo adaptirana i u funkciji je sa svom infra strukturnom (vodovodna, kanalizacijona, elektro i telekomunikacijska mreža). Objekat je vlasništvo Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče, te posluje kao odjel UPiPa Žepče. Poslovnu politiku Agroinkubatora vodi Upravni dbor UPiPa Žepče, sukladno Statutu i važećim Zakonima.


  • Posljednje