Održan Dan otvorenih vrata Službe za gospodarstvo i financije Općine Žepče

U četvrtak, 07.06.2018. godine održan je dna otvorenih vrata Službe za gospodarstvo i finansije Općine Žepče. Dan otvorenih vrata bio je tematski  - povodom objave Javnog poziva Općine Žepče za učešće u programu poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče u saradnji sa MEG proejektom.

Ispred Službe za gospodarstvo i finansije, javne pozive prezentirao je pomoćnik Načelnika, Namik Maličbegović. Direktorica RAŽ-a Branka Janko, prezentirala je biznis plan i načn njegovog popunjavanja.

Pristunima ili i ostalim potencijalim aplikantima biti će na raspolganju osoblje RAŽ-a i Službe pri dodatnim pojašnjenjima u vezi aplikacije na ovaj poziva.

Inače, Dan otvorenih vrata je relativno nova praksa u Općini Žepče prema kojoj se svaka tri mjeseca organizuje Dan otvorenih vrata koji implementiraju općinske službe i Razvojna agencija Žepče. Dan otvorenih vrata organizuje se kao tematski i informativni a u cilju unaprjeđenja komunikacije sa privatnim sektorom ali i građanima.


  • Posljednje