PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE KANTONA U RADNOJ POSJETI OPĆINI ŽEPČE

Dana 03.07.2018.godine u sklopu redovnih radnih aktivnosti predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak posjetio je općinu Žepče. Općinski načelnik općine Žepče Mato Zovko upoznao je predsjedavajućeg o aktuelnom stanju, sa posebnim naglaskom na projekte ekonomskog razvoja, političku stabilnost ove lokalne zajednice i međusobno povjerenje i uvažavanje koje se gradilo proteklih 20 godina. U razgovoru sa predsjedavajućim Općinskog vijeća Žepče Muhamedom Jusufovićem i članovima Kolegija naglašena je potreba jače komunikacije sa Skupštinom i uvođenje prakse predlaganja korisnih inicijativa za unapređenje kantonalnih propisa. Predsjedavajući Duvnjak i načelnik Zovko  zajedno sa predsjedavajućim Općinskog vijeća Jusufovićem i dopredsjedavajućim Penićom, posjetili su i Razvojnu agenciju Žepče (RAŽ) gdje su upoznati sa ciljevima i projektnim aktivnostima agencije i vizijom razvoja općine, te Katolički školski centar "Don Bosco" kao ustanovu u kojoj se primjenjuju najviši standardi u odgojno-obrazovnom procesu.