POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI NOVE TRASE PUTA KROZ ŽEPČE

17.10.2018. godine, općinski načelnik Mato Zovko i predstavnik poduzeća G.O. „Jozinović“ d.o.o. Dario Jozinović, potpisali su Ugovor o izvođenju radova na izgradnji nove trase puta ul. Zagrebačka-Glazbena škola-Ul.Abdulvehab Ilhamije, općina Žepče.

Troškovi izgradnje prvog dijela prometnice iznose 115.092,27 KM, a financiraju se temeljem Ugovora o sufinanciranju između Kantonalne uprave civilne zaštite Zenica i općine Žepče.

Radovi će se izvršiti prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, a nadzor nad izvođačem radova, vršit će poduzeće „PLATO“ d.o.o. Žepče. Izgradnja nove trase puta za cilj ima rasteretiti naprometniju Ulicu Stjepana Radića i Ulicu Prvu.


  • Posljednje