OBILJEŽEN ZAVRŠETAK SANIRANJA PUTNE INFRASTRUKTURE U ŽELJEZNOM POLJU

Dana 14.11.2018. godine obilježen je završetak infrastrukturnih radova u Željeznom Polju. Svečano presijecanje vrpce su obavili općinski načelnik Mato Zovko, predsjedavajući OV Žepče Muhamed Jusufović i direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko.

Saniranje putne infrastrukture je realizirano u sklopu projekta „safEarth“- „Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje“, gdje je glavni cilj projekta zajedno sa partnerima raditi na rješavanju pitanja klizišta u regiji. Projekt je provela Razvojna agencija Žepče u suradnji sa partnerima iz Republike Hrvatske i Crne Gore i to u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Radovi na saniranju putne infrastrukture su se odvijali na 5 lokacija unutar MZ Željezno Polje, a obuhvatili su izgradnju potpornih zidova, postavljanje gabiona, ivičnjaka, postavljanje drenažnih cijevi, odvodnih kanala, izradu oborinskih kolektora i asfaltiranje puta na lokacijama na kojima su vršeni radovi. Radovi su trajali 2,5 mjeseca a izvođač radova je bilo poduzeće „GP HELDOVAC“ Žepče.