SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASNA POSTROJBA OPĆINE ŽEPČE BOGATIJA ZA GUMENI ČAMAC

Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko dobojske županije je danas, 25.04.2019. godine dodijelila Službi za civilnu zaštitu i vatrogasnu postrojbu općine Žepče gumeni čamac na privremeno korištenje.

Blaženka Ravnjak, stručna suradnica za civilnu zaštitu općine Žepče je navela kako se radi o važnoj donaciji za strukture službe civilne zaštite, koja je od danas bogatija za gumeni čamac s opremom, za koji vjeruje da će koristiti svim građanima općine Žepče.

Edin Tanović, predstavnik Županijske uprave civilne zaštite Zeničko dobojske županije je kazao kako je gumeni čamac dodijeljen Službi za civilnu zaštitu i vatrogasnu postrojbu općine Žepče u cilju spašavanja ljudi i dobara i kako bi se na najadekvatniji način moglo odgovarati predstojećim zadacima. Dodao je da se nada kako će čamac biti iskorišten u najbolje svrhe.

Županijski stožer do sada se opredijelio da općinama u slivu rijeke Bosne – Visokom, Kaknju, Zenici, Žepču, Zavidovićima, Maglaju i Doboj-jugu, dodijeli na korištenje po jedan gumeni čamac koje je ranije ovoj upravi ustupila Federalna uprava civilne zaštite u cilju prevencije od poplava.

 


  • Posljednje