URUČENE ODLUKE O DODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Dana 20.09.2019.godine u uredu Općinskog načelnika je upriličeno uručivanje Odluka o dodjeli novčanih sredstava za samozapošljavanje za:

1.       Bosiljko Jukić,

2.       Irena Jukić,

3.       Zerina Mehić,

4.       Almin Kamerić,

5.       Almir Efendić,

6.       Asmer Delić,

7.       Naser Jaran,

8.       Adna Prasko.

Odluke je uručio Općinski načelnik Mato Zovko u prisustvu pomoćnika Službe za gospodarstvo i financije Namika Malićbegovića.
Javni natječaj je provelo povjerenstvo od četiri člana imenovano Odlukom Općinskog načelnika koje je zaprimilo 13 aplikacija, 8 je u potpunosti ispunilo uvjete i oni su bodovani, tri aplikacije nisu ispunile uvjete iz Javnog natječaja, odnosilo se na trgovce-pojedince za rad na tržnicama i jedna ugostiteljska djelatnost koja je registrirana u 12. Mjesecu 2018.godine.

Dvije aplikacije su dio programa upošljavanja projektom US AID-a koji sufinancira Općina Žepče, te kao takvi nisu mogle biti predmet ovoga Javnog natječaja.

Svima je dodijeljen iznos od 2.500,00 KM što će se iskoristiti za uplatu doprinosa na plaće.

Sredstva će se dodjeljivati svaka tri mjeseca (refundacija troškova) po dostavi dokaza o uplati doprinosa, isključivo na transakcijske račune.

Raduje da su sredstva dodijeljena za sedam novih obrtnika i jednu ugostiteljsku djelatnost.

 


  • Posljednje