Općinski načelnik održao sastanak sa direktorima županijskih javnih uprava i zavoda- ispostave Žepče

Nakon redovitog sastanka s javnim ustanovama Općine Žepče, danas, 31. siječnja 2020. godine, općinski načelnik Mato Zovko je zajedno sa pomoćnikom za gospodarstvo  i financije, Namikom Malićbegovićem, održao redoviti sastanak sa rukovoditeljima županijskih zavoda i uprava koje imaju ispostave u Žepču. Sastanak sa rukovoditeljima ispostava je kao i do sada organiziran početkom tekuće godine radi sumiranja aktivnosti u protekloj godini, uvida u trenutno stanje i okvirni program rada u tekućoj 2020. godini.

Sastanku su prisustvovali Biljana Šišić direktorica Zavoda za zapošljavanje Žepče, Zdenka Pejić direktorica Zavoda za zdravstveno osiguranje Žepče, Vlado Penava direktor Zavoda za mirovinsko osiguranje Žepče i Fuad Bajrić direktor Porezne uprave u Žepču.

Tema razgovora je bila djelokrug rada ispostava,  informiranje o broju korisnika zdravstvenog, broju korisnika mirovinskog osiguranja, uvjetima ostvarivanja prava na mirovinu i druge zakonske odredbe koje utječu na ostvarivanje prava građana.

Direktorica Zavoda za zapošljavanje je izvjestila kako je u 2019. godini došlo do stope pada nezaposlenosti od 10%, a prema evidenciji Zavoda u odnosu na prethodnu godinu na području Općine Žepče više je zaposlenih 339 osoba. U 2019. godini je povećan i broj korisnika poticaja kroz programe koje Zavod provodi.

Porezna uprava Žepče u svojoj evidenciji bilježi pad prijava rada na crno, ali i smanjenje dugovanja privatnih poduzeća za osiguranja zaposlenika.

Sudionici sastanka su se zahvalili Općinskom načelniku na suradnji i svim pruženim vidovima pomoći. Suradnja ispostava za zapošljavanje, za zdravstveno osiguranje, za mirovinsko osiguranje i Porezne uprave sa Općinom Žepče je na zadovoljavajućoj razini, a kroz 2020.-u godinu, cilj je još veća komunikacija, kako bi se postigli što bolji rezultati.

 


  • Posljednje