Potpisan ugovor o nabavci malog kamiona za prijevoz komunalnog otpada

Danas, 05.02.2020. godine, općinski načelnik Mato Zovko i direktor poduzeća „SVcompany“ d.o.o. Laktaši, Vladan Simić su potpisali ugovor o nabavci komunalnog vozila za prijevoz krutog otpada.

 

Nabava rabljenog kamiona za prijevoz komunalnog otpada u vrijednosti od 49.725,00 KM je osigurana sredstvima Federalnog ministarstva zaštite okoliša. Kamion je osiguran za potrebe JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče, koje će  na njega nadograditi dio za ubacivanje smeća s postojećeg starog kamiona.

 

Direktor JP „Komunalno“ Žepče, Mirko Šumić je pojasnio kako se radi o manjem vozilu za prijevoz otpada, zahvaljujući kojemu će doći do  proširenja odvoza otpada na nova područja. Naveo je i kako od 48 mjesnih zajednica Općine Žepče, njih 40 je pokriveno uslugama odvoza komunalnog otpada.

Aktivnosti proširenja usluga odvoza uvelike ovise od prethodne nabave posuda za odlaganje otpada. Općina Žepče je u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša u 2020. godini  osigurala 100.000 KM za nabavku spomenutih posuda, zahvaljujući kojima će se plan proširenja usluga zbrinjavanja otpada realizirati planiranom dinamikom.


  • Posljednje