OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNIKE

Obavještavaju se poljoprivrednici općine Žepče koji su pretrpjeli štete na poljoprivrednim usjevima i dobrima, da svoju štetu u što kraćem roku prijave  predsjednicima svojih MZ.

    Uviđaji na terenu su već napravljeni na većim poljoprivrednim površinama a pojedinačne procjene šteta će se vršiti nakon dostavljanja spiskova.


    Federalni zavod za poljoprivredu je  izvršio uzimanje uzoraka povrtlarskih kultura sa naše općine i dao preporuku da se hitno izvrši evakuacija suvišnih voda i voda iz depresija na način da se plugovima ili drugim oruđima izvrši kopanje jaraka i kanala prema recipijentima (kanali za odvodnji i vodotocima) kako bi se spriječilo gušenje korijenovog sistema zasijanih usjeva i voćnih zasada.

 -Služba za gospodarstvo i financije-

Broj: 08-24-4-1-933/2014
Žepče, 22.05.2014.godine

   
                             Po ovlaštenju Općinskog Načelnika
                              Pomoćnik Općinskog Načelnika

                             __________________________
                                Namik Malićbegović, dipl.oec.


  • Popularno

  • Posljednje