Nakon imenovanja novog saziva Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče na 25. sjednici Općinskog vijeća održanoj 25.04.2019. godine, u srijedu 22.05.2019. godine održana je konstituirajuća sjednica novog saziva LEF-a Općine Žepče za mandat 2019. – 2022.

U novi saziv LEF-a ulazi 8 kompanija dok u saziv LEF-a ispred javnog sektora ulazi i JU Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Žepče.

Konstituirajuća sjednica LEF-a bila je prilika da se novi članovi upoznaju sa Politikom javno-privatnog dijaloga u Općini Žepče, Pravilnikom o uspostavljanju i vođenju javno-privatnog dijaloga u Općine Žepče te dosadašnjim rezultatima LEF-a postignutim radom prethodna dva saziva.

U svom uvodnom obraćanju, Općinski načelnik izrazio je zadovoljstvo nastavkom rada na unaprjeđenju javno-privatnog dijaloga u Općini Žepče a posebno se zahvalio članovima ranijih saziva LEF-a koji su u protekle četiri godine dali veliki doprinos u njegovom razvoju.

Na konstituirajućoj sjednici izabrano je i rukovodstvo LEF-a. Za predsjednika LEF-a ponovo je izabran dosadašnji predsjednik, Namik Maličbegović dok je za dopredsjedavajućeg izabran Nikola Borovac, predstavnik preduzeća „K-projekt“ d.o.o Žepče.

Usvojen je i Poslovnik o radu i Plan rada za 2019. godinu a prezentirana je i Informacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni Općine Žepče za 2018. godinu.

LEF je na početku mandata zauzeo stav da ovaj saziv treba da poluči konkretne i mjerljive rezultate te da fokus treba biti na pokretanju inicijativa sa baziranih na sektorskom principu.

 

 

Novi saziv LEF-a čine

1.            Načelnik Općine

2.            Predsjedavajući OV Žepče

3.            Direktorica Razvojne agencije Žepče

4.            Pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije

5.            Pomoćnik/ca načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje

6.            Direktor SMŠ „Žepče“

7.            Ravnatelj TOŠ KŠC „Don Bosco“ Žepče

8.            JP Komunalno d.o.o Žepče

9.            JU Služba za zapošljavanje – Biro rada Žepče

 

Članovi iz reda privatnog i civilnog sektora

 

10.          „Armani Trade“ d.o.o Žepče

11.          „Greiner Aerospace“ d.o.o Žepče

12.          „K-Projekt“ d.o.o Žepče

13.          „LS – ECON“ d.o.o Žepče

14.          „Napredak promet“ d.o.o Žepče

15.          „Marić Projekti“ d.o.o Žepče

16.          „Tisa komerc“ d.o.o Žepče

17.          „Velbos“ d.o.o

18.          „Mapek“ d.o.o Žepče