Održana treća sjednica LEFa

U srijedu,  23.07.2014. održana je treća sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče.

 

Na sjednici su osim članova LEF-a prisustvovali  Bojan Vojvodić (program „Prolocal“ GiZ), Marjan Novak – konzultant GIZ-a i predstavnici općine Tešanj, Ismar Alagić i Muhamed Džihić iz Agencije za razvoj općine Tešanj – TRA. Gosti su u svrhu razmjene dobre prakse iznijeli svoja iskustva u vođenju javno privatnog dijaloga, iz Republike Hrvatske i općine Tešanj koja je partnerska općina u projektu BEAR. U uvodnom dijelu sjednice predsjednik LEF-a Namik Maličbegović ponudio je na usvajanje zapisnik sa druge sjednice LEF-a, koji je jednoglasno prihvaćen. Pod drugom točkom dnevnog reda predstavljena je analiza novčanih obveza poslovnih subjekata u općini Žepče. Pomoćnica načelnika Brigita Lovrić iz Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje prezentirala je način obračuna naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta za poslovni sektor, i usporedbu visina ove naknade s ostalim općinama u Zeničko-dobojskom kantonu. Namik Maličbegović, pomoćnik načelnika iz Službe za gospodarstvo i financije predstavio je način obračuna komunalne naknade za zajedničku potrošnju, komunalne takse te naknade za vatrogastvo, kao i usporedbu visina ovih naknada s drugim općinama u okruženju. Brigita Lovrić, je informirala članove LEF-a da je , u skladu sa zaključkom sa druge sjednice, ispred Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje upućen  prijedlog Općinskom vijeću, da prije 31.03. 2015., LEF dostavi svoj prijedlog  o visini osnovice za KGZ naknadu, te da se isti uzme u razmatranje pri donošenju odluke. Kao zaključak, dogovoreno je da Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče , na idućoj sjednici LEF-a,  dostavi iznose koji  se odnose na visinu naknade o korištenju gradskog građevinskog zemljišta za svako pojedino poduzeće u Žepču. Pod trećom točkom dnevnog reda predložena je nova inicijativa privatnog sektora koja se odnosi na naknadu za vatrogastvo. Prijedlog privatnog sektora je da se u okviru naknade ponude dodatne besplatne usluge Vatrogasne službe Žepče, kao što su provjere vatrogasnih aparata, obuka radnika u slučaju požara, kontrola hidranata i slično. Ova inicijativa je usvojena od svih prisutnih i na njoj će LEF raditi u narednom periodu. Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko  predstavila je napredak na ranijim inicijativama LEF-a „Bositex“, koja se odnosila na podizane  kvalitete praktičnog obrazovanja učenika iz tekstilne škole. Početkom rujna bit će potpisan sporazum o suradnji između tekstilnih poduzeća i Srednje mješovite škole, a uz potporu GIZ-a Razvojna agencija Žepče nabavit će dva moderna stroja za šivanje  za potrebe prakse u SMŠ „Žepče“.  Druga inicijativa „Prijevoznici“ bit će nastavljena u rujnu mjesecu s obzirom da njeno rješavanje zahtjeva uključivanje Ministarstva za obrazovanje ZDK i OV Žepče. Nova inicijativa „Pokretanje One stop shop servisa“ pokrenuta je od strane Razvojne agencije Žepče i Općine Žepče i odnosi se na olakšavanje procesa registracije poduzeća, i pružanja svih bitnih informacija svakome tko u Žepču želi pokrenuti vlastiti biznis. Ova inicijativa tek je na početku, i na njoj će se intenzivno raditi u idućim mjesecima, a pokretači inicijative pozvali  su predstavnike privatnog sektora da se uključe sa svojim prijedlozima, kako bi One stop shop bio što je moguće više prilagođen lokalnim poslovnim potrebama. Također je najavljen i jesenski poljoprivredni sajam u Žepču, te su svi članovi LEF-a pozvani da daju svoj doprinos kroz organizaciju, prijedloge, i promoviranje ovog događaja.


  • Posljednje