ODRŽANA ŠESTA SJEDNICA LEF-a OPĆINE ŽEPČE 2015.

U utorak, 31.03.2015. godine održana je VI sjednica LEF-a općine Žepče. Sastanku su prisustvovali: Općinski načelnik Mato Zovko, Predsjedavajući OV Žepče Muhamed Jusufović, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije Namik Malićbegović, pomoćnica načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić, direktorica RAŽ-a Branka Janko, direktor SMŠ „Žepče“ Zijah Malićbegović, ravnatelj Tehničko-obrtničke škole „Don Bosco“ Marinko Antunović, predstavnik „Bositex“ d.o.o Ferid Ajan, predstavnik „Prograd“ d.o.o Ašir Mehić, predstavnik „Frigošped“ d.o.o Edin Čaušević, predstavnik „California“ d.o.o Josip Jukić, predstavnik „Car Trim“ d.o.o Ermin Čirić, direktor JP Komunalno Žepče Mirko Šumić, predstavnik OZZ „Žepački rolend“ Emir Tutnjić.

Pored redovnih članova LEF-a, sjednici su prisustvovali predstavnici Elektroprivrede HZHB Gordana Đuzel i Alojz Širić, Elektroprivrede BiH Asim Bajrić, firme gosti LEF-a, predstavnik „Velbos“ d.o.o Almir Šečić i „Vin-Metal“ d.o.o Vinko Katava kao i pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Ilija Barešić.

VI sjednica LEF-a je bila tematska u okviru koje su predstavnici Elektroprivrede HZHB i Elektroprivrede BIH razgovarali sa privatnim sektorom o problemima sa kojima se privatni sektor susreće u svom radu a tiče se napona i cijene električne energije. Zaključeno je da će LEF koji predstavlja poslovnu zajednicu općine Žepče u suradnji sa Elektroprivredom HZHB i Elektroprivredom BiH u Žepču, zajednički uputiti inicijativu prema FERK-u cilju regulacije snage električne energije i prilagođavanja načina obračuna električne energije

Na sjednici se razgovaralo i o Planu upisa učenika u srednje škole za školsku 2015/16 godinu. Predloženo je da se obrazuje više kadra za tekstilni sektor obzirom da, prema riječima predstavnika „Car trim“ - Ermina Čirića, taj kadar ima perspektivu za zapošljavanje u Žepču.

Razvojna agencija Žepče predstavila je Plan postinvesticione podrške investitorima u općini Žepče, koji se odnosi na pružanje podrške investitorima od pokretanja do realizacije investicije.

Prisutni su informirani o toku anketiranja poslodavaca o kadrovskim potrebama.

Sjednica je završena u 15:30.