Održana II. sjednica LEF-a

U Sali Općinskog vijeća održan je drugi sastanak Lokalnog ekonomskog foruma (LEF) Žepče, 22.04.2014.godine sa početkom u 13 sati i 30 minuta.

 

Na dnevnom redu je bilo 10 tačaka koje su bile informacije o provođenju Odluka Općinskog vijeća, namjensko trošenje sredstava prikupljenih u Proračun Općine Žepče, opterećenost privrede visinom naknada i taksi. Rasprava je bila izuzetno kvalitetna.

Pojašnjena je uloga LEF-a u pogledu davanja inicijativa za prilagođavanje opterećenja privrede u sadašnjem momentu, način na koji se mogu uputiti inicijative Općinskom vijeću Žepče.

Dostavljeno je ukupno 7 inicijativa na temelju kojih su doneseni zaključci da će dvije obraditi općinske službe jer se poduzetnici nisu složili da za ove inicijative bude formirana radna grupa(inicijative vezane za smanjenje naknada i taksi-opravdanost smanjenja i usporedbe sa drugim općinama), za dvije će biti formirana radna grupa (oblast prijevoza putnika), a za tri inicijative će u roku od sedam dana biti dostavljene informacije o urađenom poslu (općinski redovi vožnje, gradska tržnica, osnivanje turističkog ureda Žepče).

Sjednici su prisustvovali svi članovi LEF-a iz oblasti javnog i privatnog sektora što i jeste cilj javno-privatnog dijaloga.

Predstavnici Njemačke organizacije za razvojnu suradnju (GIZ) su svojim učešćem u radu pojasnili ulogu LEF-a te način djelovanja i procedure.


  • Posljednje