U srijedu, 13.12.2017. godine održana je 13. po redu sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče.

Na dnevnom redu je bilo 6 točaka i to:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice;
2. Izvješće o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja Općine Žepče za 2017. godinu;
3. Izvješće o realizaciji Akcionog plana PKI Općine Žepče za 2017. godinu;
4. Nacrt budžeta/proračuna Općine Žepče za 2018. godinu;
5. Grant shema za MSP sektor Općine Žepče;
6. Inicijative LEF-a.

Nakon usvajanja dnevnog reda predložena je i sedma točka – Informacija o aktualnoj problematici vodosnabdijevanja u Općini Žepče.

Članovi LEF-a su usvojili Izvješće o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja Općine Žepče za 2017. godinu kao i Izvješće o realizaciji Akcionog plana implementacije Plana kapitalnih investicija Općine Žepče za 2017. godinu uz preporuku da se privatni sektor aktivnije uključi u planiranje realizacije infrastrukturnih projekata u Općini Žepče.

Također, na sjednici se razmatran Nacrt budžeta/proračuna za 2018. godinu koji je usvojen uz preporuku privatnog sektora da se u 2018. izdvoje sredstva za poticaj privredi.
LEF je razmatrao i buduću grant shemu za poticaj MSP sektora te se u skladu s tim formirala radna grupa sastavljena od predstavnika privatnog sektora koja će u narednim danima raditi na kreiranju poticaja za MSP sektor u Općini Žepče.

Članovi LEF-a su informirani o rezultatima ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora u 2017. godini. Kako je anketa pokazala da privatni sektor u Općini još uvijek nije u dovoljnoj mjeri upoznat s radom LEF-a, skladu s tim je pokrenuta inicijativa da se organizira gostovanje članova LEF-a na lokalnoj radio postaji kako bi se javnost bolje upoznala s radom LEF-a.

Direktor JP Komunalno, Mirko Šumić informirao je prisutne o trenutnom stanju i problemima kod vodosnabdijevanja u Općini Žepče.
U narednoj godini LEF će svoj rad fokusirati na organizaciji tematskih sjednica s predstavnicima institucija s viših nivoa kako bi se razgovaralo o aktualnim pitanjima važnim za privatni sektor a već prva je planirana početkom 2018. godine. Jedna od važnih tema o kojoj će se razgovarati u 2018. godini je model javno-privatnog partnerstva.