Rekonstrukcija puta u naselju Gornja Lovnica

Nakon dugog čekanja i nekoliko aplikacija Općine Žepče  na javne natječaje u Kantonu, Federaciji i Državnim ministarstvima ,  napokon je potpisan  Protokol  između Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ministra Adila Osmanović, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona  ministra Ivice Ćurić i  Općine Žepče Općinskog načelnika Mate Zovko,  o udruživanju sredstava za realizaciju Projekta „Izvođenja  radova  na rekonstrukciji lokalnog  puta u naselju  Gornja Lovnica“.

Sredstva  za realizaciju ovog   projekta  u iznosu od 180.000,00 KM osigurana su:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba  i izbjeglica  80.000,00 KM  o čemu je potpisan Ugovor o namjenskom korištenju doniranih   sredstava , Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK 80.000,00 KM i Općina Žepče 20.000,00 KM.

 U naredno vrijeme će se provesti postupak  u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama , a nakon potpisivanja Ugovora sa Izvođačem, odmah će se početi sa radovima.


  • Popularno

  • Posljednje