Predstavljen ReLOaD projekt - nova 10 milijuna eura vrijedna inicijativa EU i UNDP-a, od koje će koristi imati 38.000 građana širom Zapadnog Balkana

Sarajevo, 25. april 2017. - Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kao nova, 10 miliona eura vrijedna, inicijativa Evropske unije (EU) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), danas je zvanično predstavljena u Sarajevu. Ukupan budžet projekta je 10 miliona eura, od toga 8,5 miliona finansira Evropska unija, a ostatak od 1,5 miliona eura sufinasiraće UNDP i jedinice lokalne samouprave uključene u ReLOaD.

ReLOaD inicijativa će poboljšati saradnju između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva (OCD), fokusirajući se na transparentno finansiranje OCD-a širom Zapadnog Balkana. U periodu od tri godine, od 2017. do 2020. godine, 38.000 građana će imati koristi od 200 projekata, koji će biti realizovani u skladu sa lokalnim prioritetima. Ovi projekti će realizirati OCD-ovi, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, a bit će uključeno 50 gradova i općina u šest zemalja Zapadnog Balkana.

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz opštinskih budžeta, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama. ReLOaD će unaprijediti finansijske mehanizme putem kojih će općine, koje finansiraju OCD-ove, implementirati aktivnosti prioritetne za lokalni razvoj, u suradnji s organizacijama civilnog društva. Na taj način ReLOaD projekt će, u partnerstvu sa lokalnim vlastima širom Zapadnog Balkana,  doprinijeti povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga u skladu sa lokalnim potrebama.

Projekat ReLOaD nastavlja pozitivna iskustva i dobre rezultate ostvarene tokom realizacije projekta “Jačanje lokalne demokracije (LOD)”, koji je, u periodu od 2009. do 2016. godine takođe finansirala EU, a implementirao UNDP u Bosni i Hercegovini.

Općina Žepče kao jedna od sudionica LOD projekta i jedna od mnogih općina koje su zadovoljne implementaciom LOD projekta nastavit će suradnju sa UNDP-om i na ovom projektu te pružiti svu moguću potporu u realizaciji istog.