NASTAVAK RADOVA NA DESNOOBALNOM KOLEKTORU

U toku su radovi na izgradnji desnoobalnog kolektora kroz naselje Preko, koji bi se trebao povezati  sa kolektorom iz pravca Bistrice i Orahovice. Završni posao će biti prelazak preko rijeke Bosne i spajanje na prečistač.

Radove izvodi društvo ''Hajdić''d.o.o. Maglaj. Projekat sufanciraju Fond za zaštitu okoliša u iznosu od 67.410,40 KM i Općina Žepče u iznosu od 101.115,59 KM.