POTPISAN MEMORANDUM IZMEĐU FONDACIJE INFOHOUSE I OPĆINE ŽEPČE

Sukladno odredbama Ugovora između Američke agencije za međunarodni razvoj ( USAID ) i Centra za razvoj medija i analize ( CRMA ) za realiziranje projekta ''Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva ACCOUNT'' potpisan je 06.11.2017.godine Memorandum o suradnji Fondacije INFOHOUSE iz Sarajeva i Općine Žepče. Memorandum su potpisali Dženana Alađuz u ime fondacije i Općinski načelnik Mato Zovko u ime Općine Žepče.

Fondacija INFOHOUSE je glavni partner Udruge Centar za razvoj medija i analize (CRMA) u realizaciji projekta ACCOUNT i zadužena je za koordiniranje aktivnosti projekta koja se realizira pod nazivom ''Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina / gradova na izradi strategija / akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou''.


  • Posljednje