DANAS OBILJEŽEN ZAVRŠETKA RADOVA NA SANACIJI KLIZIŠTA ORLOVIK

Radovi na sanaciji klizišta Orlovik završeni su u sklopu UNDP-vog projekta “Inicijativa za smanjenja rizika od katastrofa”. Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Općina Žepče izdvojili su sredstva u iznosu od 41.399,15 BAM za sanaciju klizišta, a UNDP je vršio stručni nadzor i upravljao projektom.


Današnjem događaju u Žepču nazočili su Josip Martić, ministar, Federalnog ministarstva prostornog uređenja sa suradnicima, Mato Zovko, načelnik, Općina Žepče i pomoćnica načelnika Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigita Lovrić, Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) sa suradnicima.

Ministar Martić je naglasio da je ovaj projekt jedan u nizu koje je Ministarstvo uspješno realiziralo s UNDP-ijem. „ Do sada je Vlada F BiH putem Ministarstva za sanaciju šteta nastalih od klizišta i poplava izdvojila 4,5 milijuna, bilo samostalno bilo udruživanjem sredstava, naglasio je Martić.

Ministar Martić se zahvalio predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija na dosadašnjoj suradnji i najavio da Ministarstvo u idućoj godini nastavlja financirati projekte na sanaciji šteta u visini od milijun konvertibilnih maraka, kako samostalno tako i u u suradnji s Projektima UNDP.

U svom obraćanju načelnik općine Žepče Mato Zovko izrazio je zahvalnost koju UNDP od 2014 godine pruža našoj općini i koji su podržali mnogobrojne projekte na sanaciji otklanjanja posljedica poplava i klizišta a također su podržali mnogobrojne infrastrukturne projekte kao što je izgradnja obrazovnih ustanova, vodovoda i drugih projekata.

„Ukupno UNDP do sada je na području općine Žepče uložio 250 000,00 KM samo za projekte i radove na klizištima“, naglasio je načelnik Zovko.

Na lokaciji saniranog klizišta u Orloviku, Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice, Razvojnog program Ujedinjenih nacija (UNDP) je naglasio „Sedam kuća na lokaciji Orlovik je bilo ugroženo, tri kuće direktno i 4 indirektno a još 6 kuća bi bilo indirektno pogođeno da nismo pristupili sanaciji ovoga klizišta. Urađeni su radovi na sanaciji puta, kao što su drenažni kanali i odgovarajuća potpora na samoj padini kako ne bi došlo do ponovnog klizanja tla“, naglasio je Khoshmukhamedov i zahvalio  načelniku Zovki i ministru Martiću na produktivnosti pri realizaciji ovog Projekta.

Ispred mještana nazočnima se obratio Ante Jukić, korisnik projekta zahvalivši se svima koji su pomogli pri sanaciji klizišta i radovima na samom putu koji će koristiti svim mještanima u ulici Orlovik i Bukovik, prije svega općini Žepče, Ministarstvu prostornoguređenja i Programu UNDP.

Projekt Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) “Inicijativa za smanjenja rizika od katastrofa” ima za cilj da podrži napore na unapređenju okvira za upravljanje rizicima od katastrofa s posebnom fokusom na jačanje otpornost jedinica lokalnih samouprava koje su najdirektnije pogođene katastrofama i klimatskim rizicima u Bosni i Hercegovini.


  • Posljednje