POTPISAN SPORAZUM O UTROŠKU SREDSTAVA VODNIH NAKNADA

U petak, 06.04.2018.godine, u uredu Ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK je potpisan Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz ''Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018.godinu-Financiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od općinskog značaja (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za snabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije''.

Sporazum je zaključen između Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, kojeg zastupa Ministar Himzo Smajić i Općine Žepče, koju zastupa  Općinski načelnik Mato Zovko.

U Program utroška sredstava vodnih naknada za 2018.godinu su uključena tri projekta sa područja općine Žepče:

1.       Snabdijevanje vodom naselja MZ ''Lug-Brankovići'' i MZ ''Donja Ozimica'', III faza sa planiranim sredstvima u iznosu od 250.000,00 KM,

2.       Desnoobalni kolektor sa priključenjima na postojeći lijevoobalni kolektor rijeke Bosne sa planiranim iznosom od 80.000,00 KM,

3.       Fekalna kanalizacija u MZ Golubinja sa planiranim iznosom od 100.000,00 KM.


  • Posljednje