REKONSTRUKCIJA I SANACIJA PUTA MZ DONJA OZIMICA I SANACIJA PUTA ZA KOMŠIĆE

09.04.2018.godine  Općinski  načelnik  Mato Zovko ispred općine Žepče  i direktorica Saća Prnjavorac ispred firme „Dobojputevi“d.d.  Doboj Jug,  potpisali  su ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji lokalnog puta u MZ Donja Ozimica  i ugovor o izvođenju radova na  sanaciji lokalnog puta za Komšiće , općina Žepče.

Predmet ugovora su: pripremni i zemljani radovi, betonski i asfaltni radovi.

Vrijednost radova za  rekonstrukciju i sanaciju lokalnog puta u MZ Donja Ozimica je 65.763,24  KM  a radovi na sanaciji puta za Komšiće su u vrijednosti od  50.361,45 KM  što ukupno iznosi 116.124,69 KM.

Nadzor nad izvođenjem radova  vršiti će poduzeće „Plato“ d.o.o. Žepče.

Sredstva za izvođenje ovih radova   osigurala je Kantonalna uprava civilne zaštite Zenica, iz Programa  Saniranja šteta  od poplava i klizišta.