POTPISANI UGOVORI O LJETNOM ODRŽAVANJU MAKADAMSKIH I NEKATEGORIRANIH PUTEVA

Dana 11.04.2018.godine  Općinski  načelnik   Mato Zovko   potpisao  je ugovore o izvođenju radova na  ljetnom održavanju makadamskih  i nekategoriziranih  puteva na području općine Žepče sa GO „Ćoruša“ vlasnikom Ivicom Ćoruša i  i PO „Tadić“ vlasnikom Vjekoslavom Tadić.

Predmet ugovora su: grederisanje i valjanje ugrađenog tampona,  čišćenje kanala i uređenje bankina, a odnosi ne na puteve u naseljenim mjestima: Adže, Pire, Ponijevo, Ljubatovići, Čusto Brdo, Radunice, Debelo Brdo, Vrbica, Globarica, Donji i Gornji Lug, Gradina, Osova, lijeva strana Bosne, Osovac,  Gornja Golubinja, Begov Han, papratnica, Gornja Ljubna, Bljuva, Karaula, Goliješnica, Ozimica i Gornja Lovnica.

Nadzor nad izvođenjem radova  vršiti će Služba za gospodarstvo i financije.

Sredstva za izvođenje ovih radova   osigurana su u Proračunu Općine Žepče.