PONAVLJANJE JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU POTICAJA EKONOMSKOM RAZVOJU I ZAPOŠLJAVANJU

Na temelju članka 39. Statuta Općine Žepče („Službeni glasnik Općine Žepče“ broj 04/09), Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o ponavljanju Javnog poziva za prijavu za učešće u Programu poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče u suradnji sa MEG projektom

 

Članak 1.

Ponavlja se Javni poziv za prijavu za učešće u Programu poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče u suradnji sa MEG projektom za LOT 3 – Nastup na sajmovima.


 Članak 2.

Rok za prijavu korisnika poticajnih sredstava za sajmove pomjera se na 31.08.2018. godine.

 Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PRILOZI:

Javni poziv

Prijavni obrazac

Izjava 1

Izjava 2

Izjava 3

 


  • Posljednje