JAVNI POZIV ZA IZBOR ANKETARA ZA SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU „ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA GRAĐANA RADOM JAVNE UPRAVE I RADOM OPĆINSKOG VIJEĆA“

Temeljem članka V. Odluke Općinskog vijeća o ispitivanju zadovoljstva građana radom javne uprave i Općinskog vijeća broj 01-02-119/17 od 28. 09. 2017., i temeljem članka 39. Statuta Općine Žepče (Službeni glasnik općine Žepče broj: 4/09), Općinski načelnik općine Žepče, na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti  o b j a v lj u j e

 

J AV N I   P O Z I V

 

 Za izbor anketara za sudjelovanje u istraživanju „Ispitivanje zadovoljstva građana  radom javne uprave i radom Općinskog vijeća“

 

I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za provođenje istraživanja zadovoljstva građana radom javne uprave koje će se provesti u prosincu 2018. godine. Provođenjem istraživanja Općina Žepče želi ispitati:

-          Zadovoljstvo građana radom Općinskih službi i Općinskog vijeća;

-          Zadovoljstvo građana pruženim uslugama Općinske administracije;

-          Zadovoljstvo građana komunalnim uslugama i ostalim javnim uslugama u Općini Žepče.

 

Istraživanje će se provesti na uzorku od 400 građana Općine Žepče.

 

 

II

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA

 

Da je državljanin BiH sa prebivalištem u Općini Žepče

Da ima najmanje završenu srednju stručnu spremu - IV stupanj

Da se vodi na evidenciji nezaposlenih biroa rada Žepče ili da odrađuje volontersko stažiranje

 

POSEBNI UVJETI SUDJELOVANJA

 

razvijene organizacijske i komunikacijske sposobnosti,

razvijene analitičke vještine,

sistematičnost i preciznost u prikupljanju i razvrstavanju podataka

spremnost za rad na terenu.

posjedovanje osobnog računala za elektronski unos podataka

 

Prednost će se dati osobama koje imaju iskustva u sličnim istraživanjima.

 

III

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

·         Popunjen prijavni obrazac koji je u prilogu Javnog poziva

·         Preslik osobne iskaznice ili CIPS-ova prijava o prebivalištu

·         Potvrda o nezaposlenosti

·         Preslik diplome o završenom školovanju

 

 

Javni poziv je otvoren od 22.11.2018. do 29.11.2018. a bit će objavljen na web stranici općine Žepče i oglasnoj ploči općine Žepče.

Mogućnost preuzimanja prijavnog obrasca je na info centru u općini Žepče ili na web stranici općine Žepče.

 

Popunjeni obrazac i dokumente slati putem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili direktno na protokol općine Žepče – Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, najkasnije do 29.11.2018. godine do 15:00 sati sa naznakom „Za Javni poziv za sudjelovanje u istraživanju „Ispitivanje zadovoljstva građana  radom javne uprave i Općinskog vijeća“

 

Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika će ocijeniti pristigle prijave te najdalje do 03.12.2018. godine objaviti rezultate Javnog poziva.

 

Općina Žepče snosi troškove istraživanja a naknada anketarima će se definirati posebnim Ugovorom koje će u ime općine Žepče zaključiti Općinski načelnik.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

ANKETIRANJE- Raspored aktivnosti

Objava Javnog poziva

22.11.2018.

Zaključivanje Javnog poziva

29.11.2018.

Ocjena pristiglih prijava i objava rezultata

03.12.2018.

Potpisivanje Ugovora i konsultativni sastanak sa anketarima

06.12.2018.

Početak anketiranja

07.12.2018.

Završetak anketiranja

20.12.2018.

 

Obrazac prijave možete preuzeti klikom na link ispod

OBRAZAC PRIJAVE


  • Posljednje