Natječaj za dodjelu stipendija studentima – braniteljima i članovima njihovih obitelji

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca/branitelja i članova njihovih porodica/obitelji («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14) Ministarstvo za boračka/braniteljska pitanja Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

 

K O N K U R S  /  N A T J E Č A J

 

za dodjelu stipendija studentima – braniocima/braniteljiam i članovima njihovih porodica/obitelji

 

za studijsku 2014./2015.godinu

 

 Sredstva namijenjena stipendiranju

 

Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2014./2015.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2015.-oj godini.

 

-          Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:

 

1)      za prvu godinu studija ………………..…. 800 KM;

 

2)      za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.

 

-          Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :

 

1)      za prvu godinu studija ………………..…. 100 KM;

 

2)      za drugu i ostale godine studija ……….   150 KM.

 

Tekst konkursa čitajte klikom ovdje

 

Prijavni obrazac možete preuzeti klikom ovdje