NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA NOVO ŽEPČE U ŽEPČU

N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja

NOVO ŽEPČE  U ŽEPČU

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je  OPĆINA ŽEPČE-OPĆINSKI NAČELNIK, Stjepana Radića 2. 72230 Žepče.

Identifikacijski broj 4218204580006

Telefon : 032 888 601

Faks : 032/880 - 608

Elektronska pošta (e-mail) Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odgovorna osoba: Mato Zovko

PROVODITELJ I ORGANIZATOR  natječaja je POVJERENSTVO ZA IZRADU PROJEKTNOG ZADATKA ZA IDEJNO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE ZA NOVO ŽEPČE Stjepana Radića 2. 72230 Žepče.

Telefon : 032 888 605

Faks : 032/888 - 608

Elektronska pošta (e-mail) Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odgovorna osoba: Brigita Lovrić 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA  odnosno projektnog zadatka je Povjerenstvo za izradu projektnog zadatka za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za NOVO ŽEPČE u sastavu:

  1. Brigita Lovrić
  2. Janja Pranjić
  3. Ruža Dunđer,
  4. Ivica Lovrić,
  5. Drago Ezgeta,
  6. Mirko Šumić
  7. Namik Malićbegović

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za NOVO ŽEPČE U ŽEPČU.

CILJ NATJEČAJA je dobivanje najboljeg  urbanističko – arhitektonskog rješenja  Novog Žepča posmatrajući ga kao jedinstvenu cijelinu s Industrijskom zonom, rijekom Bosnom, izgrađenim dijelom Žepča i školskim kompleksom „Don Bosco“.

PRAVO SUDJELOVANJA  u svojstvu autora imaju sve pravne osobe registrirane za poslove građenja i ovlašteni arhitekti, dipl.ing.arh.

Svaki od natjecatelja ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici raspisivača, provoditelji i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji i ponuditelji sudjelovati u natječaju.

 

Projektni zadatak Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u analognom i digitalnom obliku.

 

Početak natječaja je dan objave u Večernjem listu, Dnevnom avazu i web stranici Općine Žepče.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rok predaje natječajnih radova je 45. dana od dana objave   Povjerenstvu za izradu projektnog zadatka za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za NOVO ŽEPČE, na pisarnici Općine Žepče   na adresu Općina Žepče, Stjepana Radića 2. bez obzira na način dostave.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti u Općini Žepče, ured br. 6. ili web stranici općine Žepče.

 

OCJENIVAČKI SUD

Članovi OS-a su članovi Povjerenstva za izradu projektnog zadatka za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za NOVO ŽEPČE.

 

 NAGRADE

Ako do određenog roka prispiju  radovi koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima iz natječaja, Ocjenjivački sud će dodjeliti slijedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

 

Broj nagrada                 Neto iznos

1.      Nagrada                  4.000,00 KM

2.      Nagrada                  2.000,00 KM

3.      Nagrada                  1.000,00 KM

 

KRITERIJI OCJENJIVANJA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno: a) Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja

b) Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja

c) Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja

d) Koji nisu u skladu sa prostornim planom, programom i ostalim uvjetima Natječaja

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

-          Ispunjavanje programskog zadatka,

-          Kvaliteta ukupnog prostornog koncepta cjeline i prostorno-funkcionalne organizacije cjeline, (odnos smještajnih jedinica i ostalih sadržaja, dispozicija zajedničkih sadržaja, i sl.),

-          Odnos urbanističkog rješenja prema okolnom prostoru i doprinos formiranju novih obilježja u slici grada,

-          Racionalnost projekta i planirane izvedbe (odnos bruto/neto površina, izvedivost i sl.),

-          Originalnost i primjerenost arhitektonskog izraza, estetske i oblikovne kvalitete rješenja,

-          Ekološki aspekti projekta, energetska učinkovitost i ušteda energije (korištenje obnovljenih izvora energije, i sl.).

 

Natječaj se provodi u skladu s člancima 33. i 34.  ZJN („Službeni glasnik  BiH“, broj 39/14).

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku Natječaja za izradu detaljnog planskog dokumenta - Urbanističkog projekta za NOVO ŽEPČE. 

Grafičke priloge sa fotografijama i tekstualnim opisom predloženog rješenja možete skinuti klikom na na link : PRILOZI