JAVNI POZIV ZA IZBOR ANKETARA

Temeljem članka V. Odluke Općinskog vijeća o ispitivanju zadovoljstva građana radom javne uprave i Općinskog vijeća broj 01-02-119/17 od 28.09.2017., i temeljem članka 39. Statuta Općine Žepče (Službeni glasnik općine Žepče broj: 4/09), Općinski načelnik općine Žepče, na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti  objavljuje

 

                                                                    JAVNI POZIV

 

 Za izbor anketara za sudjelovanje u istraživanju „Ispitivanje zadovoljstva građana  radom javne uprave i radom Općinskog vijeća“

 

                                                                                           I

                                                                   PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za provođenje istraživanja zadovoljstva građana radom javne uprave koje će se provesti u prosincu 2017. godine. Provođenjem istraživanja Općina Žepče želi ispitati:

-          Zadovoljstvo građana radom Općinskih službi i Općinskog vijeća;

-          Zadovoljstvo građana pruženim uslugama Općinske administracije;

-          Zadovoljstvo građana komunalnim uslugama i ostalim javnim uslugama u Općini Žepče.

 

Istraživanje će se provesti na uzorku od 400 građana Općine Žepče.

 

 

                                                                                     II

                                                         OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA

 

Da je državljanin BiH sa prebivalištem u Općini Žepče

Da ima najmanje završenu srednju stručnu spremu - IV stupanj

Da se vodi na evidenciji nezaposlenih biroa rada Žepče ili da odrađuje volontersko stažiranje

 

                                                          POSEBNI UVJETI SUDJELOVANJA

 

razvijene organizacijske i komunikacijske sposobnosti,

razvijene analitičke vještine,

sistematičnost i preciznost u prikupljanju i razvrstavanju podataka

spremnost za rad na terenu.

 

Prednost će se dati osobama koje imaju iskustva u sličnim istraživanjima.

 

                                                                                      III

                                                             POTREBNA DOKUMENTACIJA:

·         Popunjen prijavni obrazac koji je u prilogu Javnog poziva

·         Preslikosobne iskaznice ili CIPS-ova prijava o prebivalištu

·         Potvrda o nezaposlenosti

·         Preslik diplome o završenom školovanju

 

 

Javni poziv je otvorenod 27.11.2017. do 01.12.2017. a bit će objavljen na web stranici općine Žepče i oglasnoj ploči općine Žepče.

Mogućnost preuzimanja prijavnog obrasca je na info centru u općini Žepče ili na web stranici općine Žepče.

 

Popunjeni obrazac i dokumente slati putem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili direktno na protokol općine Žepče – Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, najkasnije do 01.12.2017. godine do 15:00 sati sa naznakom „Za Javni poziv za sudjelovanje u istraživanju „Ispitivanje zadovoljstva građana  radom javne uprave i Općinskog vijeća“

 

Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnikaće ocijeniti pristigle prijave te najdalje do 06.12.2017. godine objaviti rezultate Javnog poziva.

 

Općina Žepče snosi troškove istraživanja a naknada anketarima će se definirati posebnim Ugovorom koje će u ime općine Žepče zaključiti Općinski načelnik.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Formular za prijavu možete preuzeti klikom na link ispod

FORMULAR


  • Posljednje