JAVNI POZIV STRUČNIM OSOBAMA ZA SUDJELOVANJE U RADU KOMISIJE ZA OBAVLJANJE TEHNIČKIH PREGLEDA IZGRAĐENIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE ŽEPČE

Temeljem članka 113. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14  ), Općinski načelnik o b j a v l j u j e

  

JAVNI POZIV 

stručnim osobama za sudjelovanje u radu komisije  

za obavljanje tehničkih pregleda izgrađenih 

građevina na području općine Žepče

 

 

Pozivaju se zainteresirane osobe za dostavljanje prijava za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehnički pregled građevina na području općine Žepče.

Sudjelovanje u radu komisija mogu ostvariti osobe slijedećih zanimanja: 

-          diplomirani inženjeri arhitekture, 

-          diplomirani inženjeri građevine / konstruktivni i hidro smjer /, 

-          diplomirani inženjeri elektrotehnike, 

-          diplomirani inženjeri strojarstva,  

-          diplomirani inženjeri sigurnosti u smjeru zaštite na radu ili zaštite od požara, 

-          diplomirani inženjeri geodezije,  

-          diplomirani inženjeri prometa. 

 

Pod uvjetima iz prethodnog stavka sudionici moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 

-          radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 / pet / godina u struci, 

-          položen stručni ispit.

 

Uz prijavu na javni poziv sudionici su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 -          ovjerenu fotokopiju diplome,

-          ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, 

-          uvjerenje o radnom stažu u struci. 

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se Općini Žepče, Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje, ul. Stjepana Radić br. 2. 72230 Žepče, predajom na protokol Općine ili putem pošte na navedenu adresu, sa naznakom „Za Javni poziv stručnim osobama za sudjelovanje u radu komisija za obavljanje tehničkih pregleda izgrađenih građevina na području općine Žepče“.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 / petnaest / dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

Po isteku roka podnošenja prijava Općinski načelnik utvrdit će popis osoba koje ispunjavaju propisane uvjete za sudjelovanje u radu komisije za vršenje tehničkih pregleda građevina koji će se angažirati sukladno članku 133. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( „Službene novine ZE – DO Kantona“, broj: 1/14 ).

 

Sve informacije u svezi javnog poziva mogu se dobiti u Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje, na telefon 888-600 lok. 605.