PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA PO JAVNOM POZIVU DUGOROČNO NEZAPOSLENIM OSOBAMA I SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA PO JAVNOM POZIVU DUGOROČNO NEZAPOSLENIM OSOBAMA I SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA  STANOVNIŠTVA KOJE SU EVIDENTIRANE NA BIROU RADA ŽEPČE ZA UČEŠĆE U AKTIVNOSTIMA PROGRAMA PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU KROZ JAVNE RADOVE KOJE IMPLEMENTIRA OPĆINA ŽEPČE UZ  PODRŠKU PROJEKTA ''LOKALNI INTEGRISANI RAZVOJ'' U 2018. GODINI

 

Br.

Ime I prezime

Odabran za učešće u preliminarnom odabiru

1

Sanela Šečić

DA

2

Rabija Alajbegović

DA

3

Renato Bekić

DA

4

Husejn Aganović

DA

5

Emir Krnjić

DA

6

Redžepa Selimović

DA

7

Edin Redžić

DA

8

Damir Fazlić

DA

9

Muhamed Mujić

DA

10

Edin Selimović

DA

11

Begajet Efendić

DA

12

Ljubica Slišković

DA

13

Dario Vranjković

DA

14

Damir Vranjković

DA

15

Ilija Jukić

DA

16

Enes Delić

DA

17

Mirzet Mehić

DA

18

Goran Lučić

DA

19

Nazif Bakonić

DA

20

Almir Grabus

DA

21

Fikret Okanović

DA

22

Muriz Kapetanović

DA

23

Nedžib Đuvelek

DA

24

Emin Makić

NE

25

Sanja Bagić

NE

26

Sulejman Husejnović

NE

27

Ivo Slišković

NE

28

Jasmin Selimović

NE

29

Ljubica Jukić

NE

30

Ivan Vrbić

NE

31

Salih Nadžak

NE

32

Dževad Nadžak

NE

33

Uner Žuna

NE

34

Fehim Krehmić

NE

 

 

 

 

Kandidati pod rednim brojevima od 1 do 23 (zaključno sa brojem 23) su zadovoljili uvjete Javnog poziva i ostvarili najveći broj bodova te će sa istim biti potpisan ugovor. 

 

 

 

Žalbe po ovoj rang listi se podnose u pismenoj formi i predaju na pisarnicu Općine Žepče. Rok za žalbe je 7 (sedam) dana po objavljivanju Preliminarne rang liste.

 


  • Posljednje