KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA PO JAVNOM POZIVU DUGOROČNO NEZAPOSLENIM OSOBAMA I SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA

PO JAVNOM POZIVU DUGOROČNO NEZAPOSLENIM OSOBAMA I SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA  STANOVNIŠTVA KOJE SU EVIDENTIRANE NA BIROU RADA ŽEPČE ZA UČEŠĆE U AKTIVNOSTIMA PROGRAMA PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU KROZ JAVNE RADOVE KOJE IMPLEMENTIRA OPĆINA ŽEPČE UZ  PODRŠKU PROJEKTA ''LOKALNI INTEGRISANI RAZVOJ'' U 2018.GODINI

Br.

Ime I prezime

Odabran za učešće u konačnom odabiru

1

Sanela Šečić

DA

2

Rabija Alajbegović

DA

3

Renato Bekić

DA

4

Husejn Aganović

DA

5

Emir Krnjić

DA

6

Redžepa Selimović

DA

7

Edin Redžić

DA

8

Damir Fazlić

DA

9

Muhamed Mujić

DA

10

Edin Selimović

DA

11

Begajet Efendić

DA

12

Ljubica Slišković

DA

13

Dario Vranjković

DA

14

Damir Vranjković

DA

15

Ilija Jukić

DA

16

Enes Delić

DA

17

Mirzet Mehić

DA

18

Goran Lučić

DA

19

Nazif Bakonić

DA

20

Almir Grabus

DA

21

Fikret Okanović

DA

22

Muriz Kapetanović

DA

23

Nedžib Đuvelek

DA

 

O terminu potpisivanja ugovora i početku radova, kanditati će biti naknadno obaviješteni.         

                                                                              

Datum: 14. maj 2018. godine                                                   


  • Posljednje