Dan otvorenih vrata Službe za gospodarsvo i financije povodom objave Programa poticaja poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče

U skladu sa Odlukom Općinskog načelnika  o uspostavi Dana otvorenih vrata Općine Žepče (Broj 01/1-05-214/18 od 06.03.2018), Služba za gospodarstvo i financije  Općine Žepče organizira Dan otvorenih vrata za potencijalne aplikante na grant šemu po četiri ponuđena LOT-a:

 

1.    JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU POTICAJA ZA  

SAMOZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U OPĆINI ŽEPČE-LOT 1

2.    JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORIŠTENJA POTICAJNIH SREDSTAVA

ZA NOVOOSNOVANE SUBJEKTE MALE PRIVREDE/GOSPODARSTVA REGISTRIRANE PRVI PUT OD 01.01.2017. LOT-2

3.    JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORIŠTENJA SREDSTAVA NAMIJENJENIH POTICANJU NASTUPA NA SAJMOVIMA LOT-3

4.    JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD U STRUCI LOT-4

 

Dan otvorenih vrata će se održati u četvrtak, 07.06.2018. 2018. u 11:00 sati - Sala OV  u Domu kulture.

 

Služba za gospodarstvo i financije će prezentirati javne pozive, Razvojna Agencija Žepče će uraditi prezentaciju biznis plana.