ODLUKA O PONAVLJANJU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA POTICAJE U POLJOPRIVREDI

Na temelju članka 39. Statuta općine Žepče („Sl.glasnik općine Žepče“  broj 4/2009),i prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka po Javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava za poticaj u poljoprivredi u 2018. godini broj 01/1-24-756-1/2018 od 02.08.2018.godine,  Općinski  Načelnik Općine Žepče, donosi     

 

 

 

                                                                       O D L U K U

o ponavljanju Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2018. godini  za potporu mladima u cilju vlastitog samozapošljavanja i izgradnju štalskih objekata

 

 

                                                                       Članak 1.

Ponavlja se Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2018. godini  za potporu mladima u cilju vlastitog samozapošljavanja i izgradnju štalskih objekata

 

 

                                                                       Članak 2.

Rok za prijavu korisnika  pomjera se na 29.08.2018. godine.

 

 

                                                                       Članak 3.

Za realizaciju ove  odluke zadužuje se  Povjerenstvo  za provođenje postupka po Javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava za poticaj u poljoprivredi u 2018. godini imenovano rješenjem Općinskog načelnika broj 01/1-24-756-2/018. od 29.06.2018.

 

                                                                       Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

TEKST JAVNOG POZIVA DOSTUPAN KLIKOM NA LINK