Temeljem odredbi Zakona o prenošenju mjerodavnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče („Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona“, broj: 12/09), i članka 39. Statuta Općine Žepče („ Službeni glasnik općine Žepče broj: 4/09), Općinski načelnik donosi:

 

KALENDAR RADA

osnovnih i srednjih škola, koje Nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku za

školsku 2018./2019. godinu

 

Članak 1.

            Ovim kalendarom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i svršetak nastave, broj i trajanje obrazovnih razdoblja, trajanje učeničkih  odmora i broj radnih dana  u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2018./2019.

 

Članak 2.

            Nastavna godina počinje 3. rujna 2018. i traje do 14. lipnja 2019. godine.

Nastavna se godina ustrojava u dva  polugodišta.

Prvo  polugodište traje od 3. rujna do 21. prosinca 2018. godine.

Drugo polugodište  traje od 14. siječnja  do 14. lipnja 2019. godine :

-           21. svibnja 2019. godine za učenike završnih  razreda srednje škole

-           14. lipnja 2019. godine za učenike ostalih razreda srednje škole

-           28. svibnja 2019. godine za učenike završnih razreda osnovne škole

-           14. lipnja 2019. godine za učenike ostalih razreda  osnovne  škole

 

Članak 3.

            Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda osnovne škole u najmanje 165 nastavnih dana, odnosno najmanje 33 nastavna tjedna, te za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna.                                                                     U Katoličkom školskom centru „Don Bosco“ se nastava za učenike završnih razreda izvodi u najmanje 150 radnih dana, odnosno 30 nastavnih tjedana, dok se nastava za ostale razrede izvodi  u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana.

            Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i broj nastavnih dana  propisan stavkom 1.  ovog članka, ili  ako to ostvari prije predviđenog roka, nastavna se godina može produljiti ili skratiti odlukom Općinskog načelnika.

Članak 4.

            Zimski odmor učenika počinje 21. prosinca 2018. godine  i traje do 14. siječnja 2019. godine u svim školama. Proljetni odmor učenika počinje 18.  travnja  i traje do 28.  travnja  2019. godine.

Ljetni odmor učenika svih škola koje rade po HNPP-u počinje 15. lipnja 2019. godine

 

Članak 5.

            Nastava se neće izvoditi tijekom sljedećih dana:

            -     5. listopad – Svjetski dan učitelja

            -     14.listopad – Dan Općine

-          1. studeni – Dan Svih Svetih

-          2. studeni – Dušni dan

-          25. studeni   - Dan Državnosti

-          21. prosinac – 14. siječanj – Zimski odmor učenika

-          25. prosinac - Božić

-          1. ožujak – Dan neovisnosti

-          18. travanj – 28.  travanj – Proljetni odmor učenika

-          21.  travanj - Uskrs

-          1. i 2. svibanj –  Međunarodni praznik rada

-          13. lipanj –Dan župe Žepče

-          20. lipanj – Tijelovo

-          Katolički školski centar „Don Bosco“: Osim navedenog i 8. prosinac 2017. – Bezgrešno začeće

Članak  6.

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored potrebnog broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih  za druge odgojno- obrazovne programe škole, za školske priredbe, natjecanja, Dan škole, Dan župe i općine te za izlete, ekskurzije i slično.

Članak 7.

            U posebnim okolnostima, koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole , škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovim kalendarom, o čemu odlučuje Općinski načelnik na zahtjev škole.

 

Članak 8.

            Ovaj kalendar stupa na snagu danom donošenja, bit će objavljen  u „Službenom glasniku općine Žepče“, a primjenjivati će se  od 1. rujna 2018. godine.