OBUKA ZA RAD U BIRAČKIM ODBORIMA

Prema odredbama članka 2.19. Izbornog zakona i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici te članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici dužni su proći obuku za rad u biračkim odborima. Nakon obuke kandidati će pristupiti testu provjere znanja. Uspješnim kandidatima na provjeri znanja će biti dodjeljeni certifikati, a imenovani članovi koji ne pristupe obuci ili ne zadovolje na provjeri znanja biti će razriješeni i na njihovo mjesto će biti imenovani drugi kandidati.

Općinsko izborno povjerenstvo/komisija će organizirati obuku predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora te članova i zamjenika članova biračkih odbora u tri termina kako slijedi:

24./ponedjeljak/ 09.2018. godine sa početkom u 16.00 sati za članove i zamjenike biračkih odbora za prvu grupu (biračka mjesta od 1-20).

26./srijeda/ 09.2018. godine sa početkom u 16.00 sati za članove i zamjenike biračkih odbora za drugu grupu ( biračka mjesta od 21-38, BM 501 i mobilni timovi).

27./četvrtak/ 09.2018. godine sa početkom u 16.00 sati za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora ( biračka mjesta od 1-38, BM 501 i mobilni timovi).

Testiranje odabranih kandidata će se izvršiti isti dan nakon završene obuke članova biračkih odbora.

Obuka će se održati u zgradi Doma kulture, kino sala  Doma kulture.

Klikom na link možete preuzeti obrazac rješenja o imenovanju BO


  • Posljednje