Trasa koridora 5c

Javno poduzeće Autoceste FBiH održat će javnu raspravu na temu „Trasa autoceste Tuzla-Žepče“ u općini Žepče.

Prije održavanja javna rasprave dajemo na uvid predloženu trasu ceste, radi pripremanja mišljenja, prijedloga i sugestija na predloženu trasu, koje možete dostaviti, u pisanom obliku, na javnoj raspravi ili u Službu graditeljstva i prostornog uređenja.

Trasa autoceste bit će izložena u prostorijama Gradske kavane, dostavljena u digitalnom obliku svim mjesnim zajednicama kroz koje prolazi ova trasa i na web srtanici općine Žepče.

O terminu održavanja javne rasprave bit ćete blagovremeno obaviješteni.

Kartu sa urtanom trasom možete preuzeti klikom na link.

Karta