Javna rasprava o ček-listama okolinskog plana upravljanja

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji općinom Žepče, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Žepče i stanovnike pripadajuće MZ-e da uzmu učešće u

 JAVNOJ RASPRAVI

O Ček-listama Okolinskog plana upravljanja za projekte koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji su kandidrani ispred općine Žepče:

  1. Sanacija putnog pravca M17-Lager Jastrebac do raskrižja Mjestova ravan
  2. Sanacija putnog pravca Stara cesta-Papratnica

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacije putnog pravca na području pripadajuće MZ-e općine Žepče odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-listu Okolinskog plana upravljanja.

Ček-lista Okolinskog plana upravljanja sanacije putnog pravca dostupna je svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

  -     Linkovi sa listama : 

        Sanacija putnog pravca M17-Lager Jastrebac do raskrižja Mjestova ravan

        Sanacija putnog pravca Stara cesta-Papratnica

-       Općina Žepče, 72230 Žepče, oglasna ploča Općine

-       Pripadajuće MZ-e

 -  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web  stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkomProjekti, Projekthitnog oporavka od poplava,

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Žepče i pripadajuće MZ-e.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 12. mart 2015.


  • Popularno

  • Posljednje