OBAVIJEST O ODRŽAVANJU EDUKACIJA ZA PERADARSKU PROIZVODNJU I MLJEKARSTVO

Institut za zdravlje i sugurnost hrane Zenica tijekom 2016 godine je provodio aktivnosti na dva projekta koji se odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju /farme/ i to: Projekt iz oblasti proizvodnje mlijeka i Projekt u peradarskoj proizvodnji, a vezano za plan Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede u šumarstva. Za navedene projekte predviđena je završna edukacija farmera sa temama:

 

Projekt u peradarskoj proizvodnji:

1.      Zakonodavni okvir peradarske proizvodnje u EU i BiH

2.      Garancije za peradarske proizvode sa osvrtom na GAP standard

3.      Salmonele u peradarstvu

 

Projekt iz oblasti proizvodnje mlijeka:

            1.   Mastitisi-upale vimena

2.   Higijena muže i zoohigijenski uvjeti

3.   Ishrana muznih krava

  

Mjesto i termini održavanja edukacija u trajanju cca 3 sata sa pauzama su:

 

Općina

Projekt u peradarskoj proizvodnji

Projekt iz oblasti proizvodnje mlijeka:

Visoko

03.12.2016. u 11,00 sati

Centar za kulturu i edukacije

19.12.2016. u 11,00 sati

Centar za kulturu i edukacije

Zenica

26.11.2016. u 11,00 sati

 Hotel Zenica

30. 11.2016. u 11,00 sati

 Hotel Zenica

Tešanj

19.11.2016. u 11,00 sati

Sala MADI

24.11.2016. u 11,00 sati

Sala MADI

 

 Pozivaju se zainteresirane ciljne grupe -registrirani proizvođači u peradarstvu i mljekarstvu, proizvođači konzumnih jaja, tova brojlera, sirovog mlijeka i drugi zainteresirani da prisustvuju navedenim edukacijama sa samostalnim  izborom lokacije.

Edukacija je besplatna .

 


  • Posljednje