OBAVIJEST SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU

Obzirom da su našu Općinu zadesile obilne sniježne padavine ovim putem skrećemo pažnju građanstvu i pravnim licima da obavezno moraju očistiti prilaze svojim stambenim i poslovnim objektima kao i staze koje prolaze kraj njih i kojima se služe pješaci.

Također skrećemo pažnju građanima da prate stvaranje ledenica na krovovima kuća i stambenih zgrada koje mogu predstavljati realnu opasnost po njihovu sigurnost, te da ih blagovremeno uklanjaju da ne bi došlo do njihovog padanja na prolaznike.

Prema Odluci o održavanju čistoće i komunalnog reda Žepče broj: 01-23-132/12 od 29.06.2012. godine , čišćenje snijega je obaveza svih poduzeća, radnih ljudi i građana na području Općine Žepče (članak 84.)

Vlasnici i korisnici stambenih i stambeno - poslovnih zgrada i poslovnih prostora dužni su očistiti od snijega i leda trotoar, zatim snijeg skupiti s ivica trotoara prema ulici na takav način da se omogući nesmetan promet i prolaz pješaka (članak 86.),

Zabranjeno je: Bacanje snijega ispred zgrade na ulicu, zatrpavanje snijegom slivnika i šahtova, deponovanje snijega i leda u parkove i zelene površine (članak 88.),

Također je Služba za gospodarstvo  i financije, komunalno sanitarna inspekcija dana 05.01.2017. godine izdala obavijest o čišćenju snijega.


  • Posljednje