Osnovna škola „Žepče“ u Žepču, plan javnih nabavki za 2017

Red. br.

PREDMET NABAVE

ŠIFRA JRJN

PROCJENJENA VRIJEDNOST

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR FINANCIRANJA

PLANIRANO TRAJANJE  

 

USLUGE

1.

Rekonstrukcija i investiciono održavanje

44100000-1

 

21.000,00

 

Konkurentski zahtjev

II kvartal 2017. godine

III kvartal 2017. godine

Budžet ZE-DO kantona

2017. godina

2.

Usluge prijevoza učenika osnovnog obrazovanja Osnovne škole „Žepče“u Žepču

60112000-6

209.830,00

Otvoreni postupak

II kvartal 2017. godine

III kvartal 2017. godine

Budžet ZE-DO kantona

ŠKOLSKA 2016./2017. GODINA

 (175 RADNIH DANA )

 

BROJ LOTA-a

NAZIV RELACIJE

                   

VRIJEDNOST LOTA-a bez PDV-a

POČETNA STANICA

ZAVRŠNA STANICA

1.1.

LOT BR. 1.

GORNJE RAVNE

ŽEPČE

  17.900,00

1.2.

LOT BR. 2.

SMAJIĆI-OSOVA-LUPOGLAV

ŽEPČE

  29.490,00

1.3.

LOT BR. 3.

VINIŠTE-OSOVAC

ŽEPČE

  20.490,00

1.4.

LOT BR. 4.

LOVNICA-BISTRICA

ŽEPČE

  29.900,00

1.5.

LOT BR. 5.

VRBICA- GRLIĆI

ŽEPČE

  11.700,00

1.6.

LOT BR. 6.

DEBELO BRDO

ŽEPČE

  15.900,00

1.7.

LOT BR. 7.

BRIJEG (VITLACI )

ŽEPČE

  19.490,00

1.8.

LOT BR. 8.

BRIJEG (VITLACI)

GORNJE RAVNE

  11.490,00

1.9.

LOT BR. 9.

GORNJA PAPRATNICA

ŽEPČE

  18.490,00

1.10

LOT BR.10.

KARAULA

ŽEPČE

  18.490,00

1.11.

LOT BR.11.

GORNJA GOLUBINJA-B. POLJE

ŽEPČE

  16.490,00

UKUPNO

209.830,00