OBAVIJEST O PRIJAVI PLANA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA 2018. GODINU

Obavještavaju se poljoprivrednici općine Žepče koji planiraju aplicirati na  novčane poticaje iz oblasti poljoprivrede Federalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, da sukladno članku 6 Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnje („Sl.novine FBiH“  broj 32/17),

klijent prijavljuje plan proizvodnje za narednu godinu Kantonalnom ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede do 15.11.tekuće godine na obrascu PPP.Obrazac se može preuzeti na stranicama:  www:fmpvs.gov.ba,  www:opcina-zepce.com,  i na info pultu općine Žepče.

Ispunjeni i potpisani obrazac slati na adresu : Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Kučukovići broj 2, Zenica.

Obrazac možete preuzeti klikom na link: OBRAZAC