JAVNA RASPRAVA NA NACRT REGULACIJSKOG PLANA "NOVO ŽEPČE"