Razvojni program Ujedinjenih naroda  (UNDP) održao je ceremoniju svečanog zatvaranja projekta „Upravljanje rizikom od klizišta“ i prezentaciju Studije upravljanja rizikom od klizišta u Bosni i Hercegovini.

Na ceremoniji zatvaranja Projekta bila je je nazočna gđa Sezin Sinanoglu, rezinentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a u  BiH, kao  i nj.e. Kazuya Ogawa, ambasador Japana u BiH.

Vlada Japana  je financirala ovaj Projekt u iznosu cca 5 milijuna KM, a UNDP-i  je bio implementator ovoga Projekta.

Projekt je trajao 15 mjeseci i odvijao se u tri komponente:  I komponenta –Stabilizacija klizišta; II komponenta – Jačanje institucionalnih kapaciteta i III komponenta – Nadogradnja katastra klizišta, trening i Studija.

U ovom Projektu bilo je  uključeno devet općina iz BiH, među kojima je bila i općina Žepče. Na našoj teritoriji urađen je obilazak više klizišta, urađen Glavni projekt za klizišta u Mjestovoj Ravni i Brankovićima, kao i stabilizacija klizišta u Brankovićima. Također, predstavnici Općine su sudjelovali u obuci za upravljanje i nadzor nad klizištima.

Zaključak je da se ne daje dovoljna pozornost ovome problemu i da se svi uključe kada se dogodi katastrofa, ali treba djelovati preventivno i tada su štete znatno manje. Legislativa postoji, ali je treba provoditi u svim segmentima poslovanja i života.