ODRŽAN SASTANAK U SKLOPU PROJEKTA „JAČANJE ULOGE MZ U BIH“ S AKCENTOM NA OSNAŽIVANJE ŽENA

U Žepču je danas u dvorani Općinskog vijeća, održan konzultativni sastanak kroz projekt „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ s posebnim akcentom na ulogu i osnaživanje žena. 

Mjesne zajednice susreću se s brojnim problemima, nekima je teško animirati građane za sudjelovanje u akcijama, pa se još susreću i s nedostatkom sredstava, itd. Stoga je razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH pripremio finalnu verziju projektnog dokumenta pod nazivom "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH", a koji predstavlja zajedničku inicijativu vlade Švicarske i vlade Švedske. 

Projekt  se radi s korisnicima na četiri razine. Glavna potreba skupina u MZ je izgradnja kapaciteta raznih vrsta, veći broj i angažman žena i manjina, bolja sredina za rad i aktivnosti, i izravna financijska potpora kako bi se omogućila učinkovitija provedba projekata za zajednicu.

Na radionici u Žepču, razgovaralo se prvenstveno o problemima s kojima se žene susreću u svakodnevnom životu kao i o načinima na koje se stvari mogu promijeniti  da bi žene uzele što više učešća u odlučivanju  u svojoj mjesnoj zajednici.

Sastanku su ispred UNDP-a BiH, nazočili Nera Monir Divan iz ureda u Sarajevu i Dejan Danilović iz ureda u Doboju kao i profesorica ženskih rodnih studija sa Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda, Marina Blagojević Hugson koja je kroz razgovor sa ženama iz Žepča, pokušala identificirati ključne probleme u našoj sredini.

Ono što je profesoricu posebno iznenadilo, kada je u pitanju općina Žepče, jeste visok nivo samosvijesti ovdašnjih žena, koje su nerijetko te koje prve uzimaju inicijativu u rješavanju kako osobnih, tako i ostalih problema sa kojima se susreću. Kako sama naglašava, jedna smo od rijetkih općina i sredina koja ima visok nivo samosvjesnih žena, koje znaju što žele i koje su spremne uložiti sve svoje napore u postizanje određenog cilja, što nije čest slučaj  u bh društvu. 

Predstavnice Općine Žepče, kulturno-umjetničkih društava, privatne poduzetnice, predstavnice udruženja,  i predstavnice mjesnih zajednica iz Žepča, jednoglasne su u svom razmišljanju da su žene ona pokretačka snaga, koja uz mali zamah i povoljan vjetar u leđa može učiniti dosta toga, kako na unapređenju zajednice iz koje dolazi, tako i na realizaciji privatnih planova i biznisa, i svih onih izazova sa kojima se susreće današnja žena.


  • Posljednje