Servis "48"

Servis "48"
Kategorija: Uprava i OV

Šta je Servis 48 sati?.
Općina Žepče je uspostavila Servis kojim omogućuje da se u roku od 48 sati podnosiocu zahtjeva pruži traženi odgovor, koristeći moderne i

...