Javne ustanove

DOM KULTURE ŽEPČE

Tel/fax: 032 880 462

Ravnatelj: Miroslav Ilić

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽEPČE

Tel: 032 880 588

Ravnatelj: Edin Šišić

DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM ŽEPČE

Tel: 032 881 125

Ravnatelj: dr. Ana Zlovečera Jukić

GRADSKA LJEKARNA ŽEPČE

Tel: 880 094

Ravnateljica: mr. Luca Zovko

VETERINARSKA STANICA ŽEPČE

Tel: 882-787

OPĆA BIBLIOTEKA

Tel: 883 189

Ravnateljica: Sabina Malićbegović

J.P. KOMUNALNO ŽEPČE

Tel: 880-127

Direktor: Mirko Šumić

http://www.komunalno-zepce.com/

RAZVOJNA AGENCIJA ŽEPČE -RAŽ

Tel: 032 880 273

Direktorica: Branka Janko

http://www.razepce.com/

Javne ustanove

"Dom kulture" Žepče