Općinske službe

Općinske službe u okviru svoga djelokruga izvršavaju i nadziru provedbu zakona i drugih pozitivnih propisa i općih akata Općinskog vijeća Žepča, te obavljaju i druge poslove koji su im stavljeni u djelokrug rada, a posebice: rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju, ako posebnim zakonom obavljanje tih poslova nije stavljeno u djelokrug drugim tijelima državne uprave, provode upravni, odnosno inspekcijski nadzor, pripremaju propise i druge opće akte, te obnašaju i druge stručne poslove sukladno pozitivnim propisima.

Radom općinskih službi rukovode pomoćnici općinskog načelnika koji se postavljaju i razrješavaju sukladno Zakonu.

Za svoj rad pomoćnici načelnika odgovaraju načelniku općine.

Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine, kao i poslova koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost općini organiziraju se:

Službe za upravu:

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti,

Služba za gospodarstvo i financije,

Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje.

Službe za obavljanje stručnih i tehničkih poslova:

Stručna služba općinskog vijeća i općinskog načelnika i

Služba za civilnu zaštitu i vatrogasna postrojba

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.